Klej do Kamienia Super Stone Flex klasa C2 TES1

50,00 

Przed złożeniem zamówienia prosimy o kontakt w celu potwierdzenia dostępności produktów.


Opis

SUPER Stone FLEX C2TE S1 klej elastyczny

kolor szary

Super Stone Fex jest suchą zaprawa klejową na bazie cementu oraz selektywnie dobranych surowców mineralnych, w tym także żywic syntetycznych. Jest łatwy w stosowaniu, ekonomiczny w użyciu, wodo- i mrozoodporny. Klej wysoko elastyczny, stosowany na podłoża pracujące i kominy (odkształcalny), wydajność przy kamieniu nieregularnym to około 3 m² bez Fugowania, wydajność przy kamieniach ciętych i panelach około 4 m².

Przeznaczenie: kamień naturalny (oprócz marmuru), okładziny kamienne, płytki ozdobne, podłoża wykonane z cegły, betonu, gazobetonu, różnego rodzaju tynków tradycyjnych oraz mineralnych.  Do stosowania wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. Zaprawa oznaczona tymi symbolami nadaje się szczególnie do prac na trudnych podłożach, jest ona idealna na tarasy lub do przyklejania płytek na ogrzewaniu podłogowym. Wydłużony czas otwarty pozwala na położenie kleju od razu na większą powierzchnię i ułożenie na niej produktu nawet po upływie 30 minut, przy zachowaniu przyczepności zaprawy co najmniej 0,5 N/mm².

Kleje odkształcalne doskonale przenoszą naprężenia powstające w układzie warstw podłoże–klej–produkt na skutek pracy jednej lub kilku warstw, wywołanej czynnikiem zewnętrznym, np. temperaturą, siłą zginającą itp. W praktyce oznacza to, że można ich używać do mocowania okładzin na podłożach narażonych na odkształcenia:

 • termiczne – na balkonach, tarasach, elewacjach, kominkach, ogrzewaniu podłogowym i ściennym
 • mechaniczne – na stropach drewnianych, płytach gipsowo-kartonowych, wiotkich ściankach działowych, na elastycznych hydroizolacjach z folii.

Przygotowanie

Podłoże

Podłoże powinno być stabilne, równe i suche, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (np. kurz, tłuszcz,pył, itp.) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Zabrudzenia oraz warstwy o słabej przyczepności należy usunąć.

Zaprawa

Suchą mieszankę należy zarobić z odpowiednią ilością czystej, chłodnej wody mieszając ręcznie lub mechanicznie przy pomocy wiertarki. Czas mieszania mechanicznego: ok. 5 minut. Po tym czasie sprawdzić konsystencję. W niezbędnych przypadkach skorygować ilość dodawanej wody lub suchej mieszanki. W przypadku gdy nie jest konieczne wykorzystanie całości opakowania, całą suchą mieszankę należy starannie zabezpieczyć przed działaniem wilgoci. Stwardniałej zaprawy nie mieszać z wodą, ani ze świeżym materiałem.

Sposób użycia

Zaprawa nadaje się do użycia bezpośrednio po przygotowaniu. Należy nakładać świeżą zaprawę metalową pacą lub kielnią, następnie rozprowadzić pacą zębatą. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości produktu (płytek, kamienia, itp.). Prawidłowo dobrana konsystencja i wielkość zębów pacy sprawia, że dociśnięta, typowa płytka ceramiczna nie spływa z płaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 75% powierzchni montażowej produktu. Przy wykonywaniu prac na zewnątrz zaleca się pokrycie podłoża i również i płytki. Po przyklejeniu płytki pozostawić na min. 24 godziny zanim szczeliny zostaną wypełnione fugą. Pełną wytrzymałość klej uzyskuje po trzech dniach.

Dane techniczne

 • proporcje- ok. 5,5- 6,5 l wody na 25 kg suchej masy
 • minimalna i maksymalna grubość- 2 mm do 8 mm
 • zużycie- według grubości warstwy 2-5 mm zużycie wynosi 1,5 do kg/m²
 • temperatura podłoża- +5°C do +25°C
 • czas zachowania właściwości roboczych- 1 h od zrobienia
 • trwałość wyrobu od daty produkcji- max. 12 miesięcy
 • CE16
 • Zp. Baucem Sp. z o.o.
 • PN-EN 12004
 • typ- C2TES1
 • wytrzymałość na odrywanie- 1,0 MPa
 • ciężar właściwy- 1,5 kg/dm3
 • wysychanie- min. 24 godziny, przy dużej wilgotności i niskich temperaturach 48 godzin
 • trwałość- <50%
 • Produkt zgodny z normą PN-EN12004:2008 Kleje do płytek. wymagania, ocena zgodności, klasyfikacja i oznaczanie.
 • Deklaracja Właściwości Użytkowych: SSf/01/03/2016 z dnia 1 marca 2016

Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej Zp Baucem Sp. z o.o.

Rodzaj zagrożenia

działa drażniąco na oczy, układ oddechowy i skórę, może powodować uczulenie w przypadku kontaktu ze skórą

Prawidłowe postępowanie

chronić przed dziećmi, nie wdychać pyłu, unikać zanieczyszczenia oczu, w przypadku zanieczyszczenia, przemyć natychmiast dużą ilością wody, zwrócić się o pomoc lekarską, nosić odpowiednią odzież ochronną, nosić odpowiednie rękawice ochronne.

UWAGA – Nie stosować kleju w kolorze szarym do białego kamienia, ponieważ mogą wystąpić plamy. Do białego kamienia zalecany jest biały klej.

Dodatkowe informacje

Waga 25 kg
Wymiary 50 × 25 × 10 cm